MUDr. Hana Houdková – Psychiatrická ambulance

3. patro

Tel.: 735 512 311 (dostupné v pondělí a úterý mezi 13. a 17. hodinou)

Ordinační hodiny:

každé úterý od 12 do 18 hodin – dle objednání

Psychiatrická ambulance neordinuje 19. a26. září 2023.

Ceník úkonů od 1. 3. 2021:

Komplexní psychiatrické vyšetření1 600 Kč
Cílené psychiatrické vyšetření1 000 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření400 Kč
Jednotlivá konzultace, psychoterapie 50 min800 Kč
Vypracování zprávy pro sociální služby, soudy apod.500 Kč

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Při nejasnostech nebo jiných dotazech se na mne bez problémů obraťte při kontrole v ambulanci.

MUDr. Hana Houdková