Nepřítomnost lékařů

MUDr. Jaroslav Tomis neordinuje v následujících termínech:
  • 21. srpna–1. září
  • 1., 6., 22. září
MUDr. Martina Mašátová neordinuje v následujících termínech:
  • 17. a 18. srpna
MUDr. Vladimír Vojtěch – Gynekologická ambulance neordinuje v následujících termínech:
  • 18. srpna
MUDr. Alena Kubínková neordinuje v následujících termínech:
  • 28. a 29. srpna
Ortopedická ambulance MUDr. Oldřich Krumpl neordinuje v následujících termínech:
  • 22. srpna
 

Zubní pohotovost

Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice v Pelhřimově – telefon 565 355 111.

Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Ve všední dny je k dispozici jediná zubní pohotovost pro spádovou oblast Kraje Vysočina, a to v Jihlavě, Vrchlického ulice čp. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin.

Aktuální rozpis služeb najdete zde.