Nepřítomnost lékařů

MUDr. Jaroslav Tomis neordinuje v následujících termínech:
  • 24. dubna
  • ve středu 10. května nebude odpolední ordinace
  • 19., 25., 26. května
MUDr. Martina Mašátová neordinuje v následujících termínech:
  • 28. dubna – školení Praha
  • 2.–5. května dovolená, sestra přítomna
  • Sestra nebude přítomna v ordinaci v Hořepníku tyto čtvrtky: 27. dubna, 11. května, 25. května

Zubní pohotovost

Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice v Pelhřimově – telefon 565 355 111.

Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Ve všední dny je k dispozici jediná zubní pohotovost pro spádovou oblast Kraje Vysočina, a to v Jihlavě, Vrchlického ulice čp. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin.

Aktuální rozpis služeb najdete zde.