Nepřítomnost lékařů

Neurologická ambulance – MUDr. Syrový neordinuje v následujících termínech:
  • 2. března
Oční ambulance neordinuje v následujících termínech:
  • 22. února
MUDr. Jaroslav Tomis neordinuje v následujících termínech:
  • 20–24. února
  • 16.–17., 27.–31. března
 MUDr. Martina Mašátová neordinuje v následujících termínech:
  • 22.–24. února

Akutní stavy ošetří MUDr. Konečný

Fyzioterapie Pacov, s.r.o. v termínu 27. února až 5. března 2017 neordinuje z důvodu malování. V pondělí 6. března bude možné se pouze objednat.

 

Zubní pohotovost

Ve spádové oblasti okresu Pelhřimov je zubní pohotovost zajišťována privátními zubními lékaři v jednotlivých soukromých zubních ambulancích. Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou veřejně prezentovány před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na vrátnici nemocnice v Pelhřimově – telefon 565 355 111.

Je nanejvýš vhodné, aby každý občan, který potřebuje v době pracovního klidu vyhledat stomatologické ošetření, si předem telefonicky na vrátnici nemocnice ověřil, zda platí veřejně prezentovaný rozpis zubní pohotovosti.

Rozsah služby: sobota, neděle, svátky: 09:00 – 12:00 hodin.

Ve všední dny je k dispozici jediná zubní pohotovost pro spádovou oblast Kraje Vysočina, a to v Jihlavě, Vrchlického ulice čp. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin.

Aktuální rozpis služeb najdete zde.